• Afghanistan

  God bereikt Zijn doel

 • Sicilië

  Aandacht…

 • Kazachstan

  Een eigen Bijbel!

 • Afghanistan

  Gods Woord, ook voor Afghanistan

Projecten

“En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.
Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.”

2 Korinthe 5:18-19

PROJECTEN

Sicilie

Maandelijks proberen honderden vluchtelingen uit Afrika en het Midden Oosten via de Middellandse Zee Europa te bereiken. Wat is hun toekomst en wat is hun hoop?

Kazachstan

Wij kunnen het ons eigenlijk nauwelijks voorstellen wat het is om geen eigen Bijbel te mogen hebben. Toch zijn er landen in deze wereld waar het verboden is.

Afghanistan

Heeft God dit land verworpen en overgegeven aan de ondergang? Daar waar voor ons mensen de enige hoop verdwijnt, is God nog niet klaar met Zijn werk.

Duitsland

Duitsland is zendingsland geworden. Door middel van lectuur projecten, geeft Voice of Hope ook in Duitsland de leer van vrije genade door.

.

Actie

Door verschillende scholen en kerken worden er acties georganiseerd om het werk van Voice of Hope mogelijk te maken. Lees hier meer!

.

German