Privacyverklaring

De stichting Voice of Hope legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige
gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een gift,
alsmede ten behoeve van de adressering van onze periodieke nieuwsbrief.
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals
voor de verzending van de periodieke nieuwsbrief door PostNL, en alleen die gegevens die voor de
betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en
door onze dienstverleners vertrouwelijk behandeld.
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreft. Uw
gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen
tijde afmelden als nieuwsbrieflezer/donateur. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan het secretariaat
van onze stichting: [email protected]
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat, via het hierboven
genoemde e-mailadres.
De stichting Voice of Hope zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van
de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.